használat

A biokandalló elhelyezése, beszerelése:

Megvásárolt kandallójának helyét gondosan válassza ki. A kandalló tűzterétől 1 méteres távolságban ne legyen éghető anyag, különös tekintettel pl. függöny, vagy egyéb textília.

Falra szerelhető kandalló esetén körültekintően válassza ki a legmegfelelőbb falfelületet.

  1. Éghető anyagból készült falra, térelválasztóra ne szerelje fel.
  2. Ellenőrizze a fal szilárdságát, stabilitását.
  3. Csak a kandalló méretéhez, súlyához arányított rögzítő elemeket(csavar, tipli, stb…) használjon!

A biokandalló csak min. 50 légköbméteres helyiségben használható.A kandalló beüzemelése:

A biokandalló nagyon sok örömet tud szerezni Önnek és családjának. Ugyanakkor ne feledje, ahol nyílt láng ég, fokozott elővigyázatosság szükséges. A biokandalló tartályát tölcséren keresztül töltse fel max. háromnegyedig fűtőfolyadékkal. Extra hosszú gyufával, vagy gázgyújtóval lobbantsa lángra a folyadékot. Begyújtáskor ne hajoljon közel, karját kiegyenesítve használja. Begyújtás után a gyufaszálat soha ne hagyja a kandalló tűzterében! A begyújtás ideje alatt ne legyen a helyiségben huzat, vagy egyéb légörvény. A fűtőfolyadék természetéből következően a begyújtás kismértékű belobbanást idézhet elő.
A bioetanol kb.1-2 percig kis lánggal és kéken ég. Kis idő elteltével a lángok nagyobbá és kellemesen sárgává változnak.
Előfordulhat, hogy a fűtőfolyadék első gyújtásra nem lobban be. Ebben az esetben ismételje meg a műveletet. Célszerű a bioetanolt lakáshőmérsékleten tárolni, ami megkönnyíti a begyújtást.
Ha a fűtőfolyadék a padlóra került, vizes törlőkendővel gyorsan távolítsa el, mert foltot hagyhat.
Kérjük, hogy a bioetanolt tartalmazó tartályt soha ne hagyja a kandalló 1 méteres körzetében.Kiemelt előírások:

Égő lángra utántölteni szigorúan tilos és veszélyes! Ellenőrizze, hogy a tartályban kialudt-e a láng, mielőtt utántölti. Utántöltés előtt meg kell várni, hogy a tartály visszahűljön, mert ellenkező esetben begyújtáskor a felgyülemlett etanol gőz belobbanhat.

Ha a lángot el kívánja oltani, a fém elzáró eszközt illessze a tartály fedelén található két kicsi fém csapra, majd határozott mozdulattal húzza a nyílásra. Így tűz nem kap további oxigén utánpótlást és kialszik. Ha a mozdulatot túl lassan végzi, vagy a fedélzárás csak részleges és a tűz oxigénhez jut, akkor a láng tovább ég. Ebben az esetben zárt tartályfedél mellett várjon 1-2 percet amíg a tartály hűl kicsit, majd ismételje meg az itt leírt mozdulatot addig, amíg a tűz ki nem alszik. Figyelem! A lángok eloltását mindig az általunk előbb leírt módon végezze és soha ne használjon vizet, vagy egyéb folyadékot a tartályban égő tűz eloltására. A folyadékot kizárólag cselekvőképes felnőtt személy használhatja. Gyermekektől elzárandó!
Nyílt lángtól, forró felületektől, szikrától, sugárzó hőtől távol tartandó. A folyadék környezetében dohányozni tilos.
A zárókupakkal gondosan zárja le a flakont.


Egészségügyi tudnivalók és előírások:

Figyelem, a termék fokozottan tűz-, és robbanásveszélyes! Más folyadékokkal, anyagokkal nem vegyíthető. A termék súlyos szem irritációt okoz. Szembe kerülés esetén több percen át öblítsen tiszta vízzel. Amennyiben kontaktlencsét használ, törekedjen eltávolítására és az öblítés folytatására. Bőrre kerülés esetén tiszta vízzel gondosan mossa le a kérdéses bőrfelületet. Súlyos esetben kérjen orvosi segítséget. Ne lélegezze be közelről, a nyitott üvegbe ne szagoljon bele! A bioetanol emberi fogyasztásra alkalmatlan és rosszullétet okoz! Ha bármilyen okból emberi szervezetbe kerül, a beteget azonnal vigyék friss levegőre, fektessék le és haladéktalanul hívjanak orvost, vagy mentőt. A biokandalló a nyílt égésterű eszközök többségéhez hasonlóan a szoba levegőjét használja az égéshez. Emiatt időközönként gondoskodni kell az oxigén utánpótlásáról, azaz, vagy folyamatos rést kell hagyni valamelyik nyílászárón, vagy félóránként kell egy rövid szellőztetést beiktatni.

Helytelen vagy gondatlan használatból eredő károkért a forgalmazó felelősséget nem vállal.