adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.


Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok  jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

Illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.Kik vagyunk?

A Társaságunk székhelye: 1202 Budapest, Lőcse utca 11.

A Társaságunk telephelye: 1095 Budapest, Soroksári út 33. (OBI)

A Társaságunk honlapja: http://firestbiokandallo.hu/

Kapcsolattartás: Szőke Balázs

Postacímünk: 1202 Budapest, Lőcse utca 11.

Telefonszámunk: +36 20 927 3477

E-mail címünk: info@firestbiokandallo.hu

Adószámunk: 67920352-2-43

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Kamarai tagságunk: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara


Társaságunk tevékenységét engedélyező hatóság neve és az engedély száma (amennyiben erre szükség van jogszabály alapján a tevékenység folytatásához): Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata - Polgármesteri Hivatal - 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Gs Informatika kft, Budaörs 2040 Napsugár sétány 2

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tevékenység: tárhely szolgáltatás

A tárhely szolgáltató neve:  Gs Informatika kft.

A tárhel yszolgáltató címe:  Budaörs 2040 Napsugár sétány 2


Tevékenység: Futárszolgálat

A futárszolgálat neve: Packet Trans Kft

A futárszolgálat címe: Budapest, 3., Ócsai út 1, 1239

A futárszolgálat neve: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

A futárszolgálat címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.


Tevékenység: adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése,könyvviteli, adóügyi szolg.

A szolgáltató neve: Aznap kft

A szolgáltató címe:1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 14. 4. em. 2.

 


Tevékenység: adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

A szolgáltató/tevékenységet végző neve: Szőke Balázs E.V.

A szolgáltató/tevékenységet végző címe: 1202 Budapest, Lőcse u. 11

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Közösségi oldal

http://www.facebook.com/about/privacy/updata

Google

Google LLC

https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics

https://privacy.google.com/businesses/adsservices

Direkt marketing és/vagy hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók

Tárhely szolgáltatás: Gs informatika kft

Budaörs 2040 Napsugár sétány 2

Adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

Szőke Balázs E.V.

1202 Budapest, Lőcse u. 11

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.


Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja:

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére, statisztikai célok.

Jogalap:

Társaságunk jogos érdeke

Kezelt adatok:

 • IP cím
 • a látogatás időpontja
 • a meglátogatott aloldalak adatai,
 • az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Időtartam:

Szerződés kötés / regisztráció során szerzett adatokat a számviteli szabályoknak megfelelően tároljuk. (szerződés fennállásának ideje + 5 év); weboldal látogatói adatokat a művelet befejezéséig tároljuk.

________________

Regisztráció a honlapon:

Cél: a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása

értesítés üzemszünetről, társaságunk elérhetőségének módosulásáról, stb.

Jogalap: hozzájárulás

Kezelt adatok:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím

Időtartam:

a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig

________________

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele:

Cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása, megrendelések kezelése és teljesítése, 

a vásárlások, a számlázás és a kézbesítés kezelése, panaszok kezelése, visszahívások ügyintézése, vásárlóink szokásainak elemzése,vásárlóinkkal kapcsolattartás

Jogalap:

hozzájárulás

szerződés jogszabályi rendelkezés

(GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, 

Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §).